Giáo án Word, bài giảng PowerPoint Khoa học tự nhiên 7 - Chân trời sáng tạo

Tài liệu Khoa Học Tự Nhiên 7 - Chân Trời Sáng Tạo gồm bài giảng PowerPoint và giáo án Word

Link tải bài tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1TS2bKqpCf5_faYV9yd9brMu9NpyiSb4G?fbclid=IwAR1aNKB3VAI16nNyr4mvVqJCE1nh4y9KKRiqzcOaSsSNSiGo0OwT0CfoJWo

Bài học liên quan

DANH MỤC

 Tài liệu học tập

 Tài liệu dạy học

 Tin tức giáo dục

 Khéo Tay Hay Làm

 Khóa Học Tiếng Anh

 Khóa học Khoa Học Tự Nhiên

 Khoa Học Vật Lý

 Khoa Học Hóa Học

 Khoa Học Toán - Tiếng Việt