Trung tâm Grow Talents, dạy thêm, dạy kèm các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Khoa học tự nhiên, Toán Tiếng Việt tiểu học
Giáo viên
Nhiệt tình - Giàu kinh nghiệm
Học viên
Năng động - tích cực
Lớp học
Tiện nghi - thoáng mát